Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Energopiloty pro TČ

Jedna z možností provedení primárního okruhu tepelného čerpadla je kromě zemního kolektoru nebo hlubinných vrtů i tzv. energetický pilot (energopilota). Jedná se o zařízení, které má v sobě integrovány trubky výměníku tepla a je celé fixováno v podloží. Princip jejich činnosti je založen na prostém hospodaření s tepelnou energií. V zimě, kdy je potřeba objekty vytápět slouží piloty jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo. Naopak v létě, kdy je přebytek tepla, je toto z objektů díky reversibilnímu tepelnému čerpadlu předáváno do podloží a tím objekt ochlazuje.

 

 

Tyto technologie začala být využívána koncem minulého století, ale dodnes není příliš masově využívána. Naše společnost se může hrdě zařadit mezi ty, které tuto technologii mají ve své nabídce služeb. V současné době probíhá realizace výstavby Laboratorního centra Fakulty technologické UTB ve Zlíně a v rámci této akce naše společnost byla vybrána jako dodavatel tepelných čerpadel využívajících právě energetických pilotů.

 

 

Pokud Vás tato informace zaujala a chtěli byste se o energopilotách dozvědět více, obraťte se na naše odborníky. Zkuste to...