Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Řízené větrání s rekuperací tepla

Rostoucí nároky na tepelné nároky budov související se stále rostoucími požadavky na kvalitu obvodových konstrukcí staveb a snižování průvzdušnosti všech spár a otvorů přináší řadu nových problémů: klesá přirozená výměna vzduchu v interiéru, roste vlhkost vzduchu v budovách a tím dochází k vyššímu výskytu plísní a ostatních negativních faktorů, kondenzovaná vlhkost nepříznivě ovlivňuje vzhled i životnost stavebních konstrukcí, v letních měsících dochází k nadměrné solární zátěži staveb a další a další. Rovněž neustále rostoucí náklady na zabezpečení energetické potřeby budovy nikoho nemohou ponechat v klidu.

Těmto neduhům lze čelit účinným větráním budov, čímž se ovlivňují následující hodnotící kritéria:

- tepelně – vlhkostní mikroklima

- mikrobiální mikroklima

- aerosolové mikroklima

- odérové mikroklima

- toxické mikroklima

Jednou s možností je použití systému řízeného větrání budov s rekuperací (zpětným získáváním) tepla, které zajišťuje dodržení všech požadovaných teplotních i hygienických hodnot, při zachování vysokého komfortu bydlení. Naši specialisté ve spolupráci s odborníky ze společnosti ATREA s.r.o. pro Vás připraví technické řešení Vašeho problému. Námi navržený systém řízeného větrání objektu bude splňovat veškeré hygienické limity a navíc díky rekuperačním jednotkám s účinností až 95% Vám pomohou ušetřit nemalou část nákladů na vytápění. Pokud chcete vědět víc, obraťte se na naše odborníky.