Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla

Mezi nejmodernější systémy vytápění patří komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla. Princip spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v objektu. Zatímco primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění (nebo chlazení), sekundární okruh zcela odděleně odvětrává dané prostory s rekuperací tepla. Tyto okruhy jsou vyústěny do společné vzduchotechnické jednotky Duplex. Použití této jednotky zajistí:

 

- rovnotlaké větrání s rekuperací tepla

- teplovzdušné cirkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperací

- přetlakové cirkulační vytápění

- cirkulační chlazení

 

Vysoká variabilita řešení umožňuje například do systému zapojit i tepelné čerpadlo, zemní chladicí kolektor, solární panely a další moderní prvky otopných soustav využívající obnovitelných zdrojů energie.

Naši odborníci Vám navrhnou řešení „na míru“, systém, který bude vycházet z daných technických možností a přitom bude splňovat požadavky na komfortní a ekonomický otopný systém. Obraťte se na nás a nechte si vypracovat návrh řešení, který bude základem pro zpracování cenové nabídky.