Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Úspory energií v průmyslu

Snad nejvíc ekonomy bolí nehospodárně vynaložené prostředky na energie, které nevyužité mizí kdesi v technologických procesech. Všude tam, kde jsou vynakládány značné náklady na ohřev, chlazení a podobné postupy, lze najít možné úniky a navrhnout technologická řešení na využití těchto energetických ztrát. Přímo ideální pro tyto procesy jsou slévárny, kalírny, pivovary a závody potravinářského průmyslu vůbec, mrazírny, závody zpracovávající plasty – prostě dá se říci, že téměř všude jsou technologie, ve kterých by bylo možné najít potenciální úspory. A mnohdy skutečně velké.

Vyzkoušejte si to! Pozvěte si nás k Vám a ukažte nám Vaši výrobu. My Vám zdarma navrhneme řešení úsporných opatření, kdy na základy odborných odhadů stanovíme výši a návratnost investice. Co jednou ušetříte, je Vaše už navždy…