Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Větrání a vytápění rodinných bazénů

Při větrání a vytápění rodinných bazénů můžeme narazit na několik problémů. Jedná se především o zvyšování relativní vlhkosti vzduchu (a následné kondenzaci) při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže, nadměrné zatěžování stavebních konstrukcí vlhkem, výskyt plísní (např. Cladosporium nebo Aspergilius versicolor) a díky pronikání vlhkosti do obvodových zdí o snižování tepelně-technických vlastností obálky budovy.

Abychom předcházeli těmto možných problémům, doporučujeme při výstavbě rodinných bazénů dopředu konzultovat technické možnosti teplovzdušného vytápění a větrání objektu. Naše společnost vychází z dlouhodobých zkušeností společnosti ATREA a ve spolupráci s jejich odborníky Vám pomůžeme všem nedostatkům předejít.