Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Kotle na biomasu

Dnešním výrazným trendem v oblasti vytápění je návrat ke klasickým tuhým palivům a rostoucí využití tuhých alternativních paliv z biomasy. Současná ekologicky a ekonomicky orientovaná doba nejvíce fandí právě kotlům na zpracování těchto paliv. Kotle na biomasu jsou oblíbené pro svou jednoduchost, účinnost a ekonomický provoz - životní prostředí přitom zatěžují jen minimálně. Všechny námi nabízené kotle na biomasu splňují veškeré požadované emisní limity, platné nejen pro ČR, ale i pro celou EU. Kotle na biomasu se nejčastěji využívají k přímé výrobě tepla, teplé otopné vody, teplé užitkové vody, sušení či chlazení.

 

Náklady na vytápění - kotle na biomasu versus ostatní způsoby

Porovnáme-li náklady na vytápění u jednotlivých systémů, jednoznačně vyhrává využívání paliv z biomasy. Navíc existuje reálný předpoklad, že obliba těchto paliv i nadále poroste a tím se jejich cena v budoucnu ještě sníží. Následující grafy ukazují náklady na vytápění jednotlivými typy paliv za jeden rok. Grafy vycházejí z informací zveřejněných na www.tzb-info.cz.

 

 

Vytápění objektů kotli na biomasu nepodléhá tlaku energetických lobby na neustálé zdražování energií a i proto je značně ekonomické. Velmi oblíbené je přitom v současnosti tak zvané kombinované vytápění. V kombinaci s dalšími prvky otopných systémů (např. solární panely, tepelné čerpadlo, plynový kotel) splňují kotle na biomasu i ty nejvyšší nároky na tepelný komfort a jsou často vyhledávaným zdrojem energie (tepla) v moderních vícezdrojových otopných systémech.