Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Vytápění biomasou

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Cílenou výrobou či přípravou z biomasy vzniká biopalivo. Představuje tedy jedno z možných využití biomasy, kterou lze jinak použít jako surovinu pro výstavbu, nábytek, balení, pro výrobky z papíru atd.

Biomasa využívaná k tvorbě energie je dnes známa v mnoha formách. K nejpoužívanějším patří dřevěné pelety (světlé i tmavé), produktové pelety a brikety (výrobky ze zemědělských produktů – např. kukuřice, konopí, sója), dřevní štěpka, dřevěné brikety, polena, piliny, seno a sláma (dnes již také ve formě briket a pelet).

Energie obsažená v biomase má svůj prapůvod v slunečním záření a fotosyntéze – z tohoto důvodu je považována za obnovitelný zdroj energie. Získávání energie z biomasy je bezesporu perspektivním směrem vývoje otopných systémů.

Kotlů spalujících biomasu je velké množství – liší se výkonem, cenou, náročností na údržbu, provoz i druhem paliva. Nejjednodušší jsou kotle na různá tuhá paliva. U takových kotlů lze střídat třeba dřevo a oblíbené pelety – ze dřeva lisované kostky podobné klasickým briketám. Spotřebiteli jsou často využívány pro nízké pořizovací náklady.

Kvalitnější peletové kotle mají nejen lepší poměr výkonu a množství paliva, ale i výrazně jednodušší obsluhu. Například u samozážehových kotlů vybavených automatickým dávkovačem stačí nastavit termostat a kotel sám přikládá podle potřeby. V takovém případě je zapotřebí jej jen čistit od sazí a popele, což u dobrého kotle a kvalitních pelet stačí přibližně jednou za dva týdny.

Aktuálně zajímavé jsou zplynovací kotle na biomasu – zařízení, která nechají dřevo pouze zuhelnatět a následně sublimovat. Při celém procesu hoření se neuvolňují téměř žádné škodliviny.

Kotle na biomasu jsou důstojnými pokračovateli všech kotlů na tuhá paliva, i když od svých předků si odnesli pouze pozitivní vlastnosti a z hlediska ekologie již proti ní dnes nelze téměř nic namítat.