Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Dotace na solární panely, solární systémy

Dotace

Máte možnost čerpat dotace na obnovu zdroje tepla? Můžeme Vám buď asistovat s přípravou podkladů k žádosti, nebo za Vás celou dotaci přímo vyřídit. Spolehněte se na náš zkušený tým podpořený externími spolupracovníky, kteří mají při získávání dotačních titulů prokazatelné úspěchy!

Operační program Životní prostředí

Tento program představuje finanční podporu na realizaci projektů zaměřených na ochranu a zlepšování životního prostředí. V současnosti jsou čas od času zveřejňovány jednotlivé výzvy a pomáhají plnit hlavní cíle tohoto programu.

Jedná se především o investice v těchto oblastech:

 • odpady
 • kanalizace
 • obnovitelné zdroje energie
 • úprava vodních toků
 • protipovodňová opatření
 • zateplování budov apod.

Pro naše zákazníky nabízíme následující služby:

 • Konzultace k plánovanému opatření
 • Kvalitní zpracování žádosti s cílem maximalizovat úspěch podané žádosti o dotaci
 • Sledování vaši žádost od podání až po úspěšné schválení
 • Realizaci výběrového řízení s veškerou administrací
 • Pro příjemce dotace zajistíme administrativní servis – monitoring v elektronickém prostředí. Připravíme elektronicky ZVA a v průběhu 5 let se informace elektronicky doplňují
 • Rozumnou, přijatelnou cenu za všechny služby, které poskytujeme komplexně, nebo dle přání zákazníka

Pro své klienty zajišťujeme čerpání dotací i z dalších dotačních programů (např. Zelená úsporám), kdy poskytujeme komplexní služby. V případě zájmu se s námi neváhejte a kontaktujte nás.