Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Výhody fotovoltaické elektrárny

Garance 100% návratnosti investice

Fotovoltaický systém s instalovaným výkonem 1 kWp je schopen v podmínkách ČR dodat ročně 800 – 1 000 kWh elektrické solární energie.
Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny jednoduše ukazuje následující tabulka, která porovnává výkon 2,3 kW a 5,4 kW

Celkový výkon FV systému 2,3 kW 5,4 kW
Požadovaná plocha 17 m2 41 m2
Orientace střechy vůči jihu
Celková investice - dodávka, montáž 294 879,- KČ 638 426,- KČ
1 kWp 128 208,- KČ 118 227,- KČ
Výnos při předpokládané roční výrobě 2 157 kWh 5 133 kWh
Cena elektřiny ze sítě 4,76,- KČ 4,76,- KČ
Zelený bonus 11,91,- KČ 11,91,- KČ
Úspora EON 10 276,- KČ 24 433,- KČ
Fakturace zelený bonus 25 690,- KČ 61 134,- KČ
Celkový roční výnos 35 957,- KČ 85 567,- KČ
Návratnost 8,94let 8,14let

Výnos po 20letech


397 726,- KČ

1 015 458,- KČ
* Ceny jsou bez DPH

Výkupní ceny a zelené bonusy jsou nastaveny Dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 8/2008. Platí pro instalovaný výkon do 30kWh, pro vyšší výkony je to o 0,10 Kč méně. Tuto minimální částku garantuje ERÚ po dobu 20 let od uvedení solárního systému do provozu. Výkupní cena je v současnosti předmětem mnoha debat napříč politickým spektrem a v současnosti je možnost výkupu elektrické energie pro nové investory nulová.

  • Vyrobenou energii můžete spotřebovat a o to méně pak budete elektrické energie odebírat ze sítě (šetříte cca 4,50 Kč/kWh). Za spotřebovanou elektřinu, vyrobenou ze sluneční energie, inkasujete navíc "zelený bonus" - od 1.1.2010 stanoven bez DPH na 11,28 Kč/kWh (Platí pro instalovaný výkon do 30 kW, pro vyšší výkony je to o 0,10 Kč méně.).
  • Za nespotřebované přebytky rovněž vyfakturujete distributorovi el. energie zelený bonus v uvedené výši a navíc vyfakturujete zvolenému obchodníkovi s el. energií rozdíl do „Výkupní ceny" el. energie definované ERÚ. Vámi vyrobené elektřiny prodané do distribuční soustavy dostanete výkupní cenu: od 1.1.2010 je výkupní cena pro instalovaný výkon do 30 kW včetně stanovena bez DPH na 12,25 Kč/kWh*, nad 30 kW je výkupní cena 12,15 Kč/kWh.*


Jakmile jednou fotovoltaickou elektrárnu postavíte, už budete jen fakturovat. Žádné další zásadní náklady nevznikají, pouze se generuje zisk a to podobu minimálně 20 let (garantováno příslušnými zákony).


Kontaktujte nás!