Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Dotace pro tepelná čerpadla

Operační program Životní prostředí

Tento program představuje finanční podporu na realizaci projektů zaměřených na ochranu a zlepšování životního prostředí. V současnosti jsou čas od času zveřejňovány jednotlivé výzvy a pomáhají plnit hlavní cíle tohoto programu. Jedná se především o investice v těchto oblastech: odpady, kanalizace, obnovitelné zdroje energie, úprava vodních toků, protipovodňová opatření, zateplování budov apod.


Pro naše zákazníky nabízíme následující služby:

  • Konzultace k plánovanému opatření
  • Kvalitní zpracování žádosti s cílem maximalizovat úspěch podané žádosti o dotaci
  • Sledování vaši žádost od podání až po úspěšné schválení
  • Realizaci výběrového řízení s veškerou administrací
  • Pro příjemce dotace zajistíme administrativní servis – monitoring v elektronickém prostředí. Připravíme elektronicky ZVA a v průběhu 5 let se informace elektronicky doplňují
  • Rozumnou, přijatelnou cenu za všechny služby, které poskytujeme komplexně, nebo dle přání zákazníka

Pro své klienty zajišťujeme čerpání dotací i z dalších dotačních programů (např. Zelená úsporám), kdy rovněž poskytujeme komplexní služby. V případě zájmu se s námi neváhejte spojit, rádi Vám pomůžeme.