Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Úvodní stránka  /  Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla země-voda

Principem tepelného čerpadla země – voda je cirkulující voda (nemrznoucí směs) v plastovém zemním kolektoru, která se průchodem zemním kolektorem „ohřívá“ o několik stupňů Celsia. Poté putuje do výměníku tepelného čerpadla země - voda (výparníku), který ji ochladí, tj. odebere z ní teplo. Tento cyklus se v tepelném čerpadlu země - voda neustále opakuje.

Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme buď z kolektoru horizontálního, tj. z rýh, kde v hloubce cca 1,5 m jsou uloženy plastové hadice, zde je ovšem nezbytný větší pozemek, nebo ze svislého vrtu. Ten má tu výhodu, že nepotřebuje téměř žádný pozemek, ale vrtné práce z něj činí nejnákladnější variantu tepelného čerpadla země - voda.

 

Výhody tepelného čerpadla země - voda

  • stabilní topný výkon
  • dlohodobá životnost
  • úspory až 70% nákladů
  • absolutně tichý chod

 

I zde, stejně jako v případě tepelných čerpadel vzduch – voda, se nespoléháme pouze na jednoho výrobce a také nabízíme kompletní řadu čerpadel země - voda od našich smluvních partnerů – společností Master Therm, NIBE, Hokkaido a Stiebel Eltron. Podrobnosti, technické parametry i užitné vlastnosti o všech námi nabízených tepelných čerpadlech získáte zdarma přímo u našich specialistů.

 

Kontaktujte nás!

 

tepelná čerpadla země - voda