Spolehlivý partner pro kompletní vytápění objektů

Úspory pro Vaši budoucnost

více

Nabízíme komplexní služby

více

Začněte šetřit už dnes

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Společnost SEPARA – EKO spol. s r.o. nabízí komplexní řešení všech služeb a prací spojených s otopným systémem objektu tzv. na klíč. To znamená, že do své nabídky zahrnujeme veškerou činnost od ideového návrhu, přes projekt, přípravu a zpracování technické dokumentace, přípravu a zpracování podkladů pro dosažení dotací, dodávku potřebného materiálu, provedení samotných montážních a stavebních prací, zprovoznění otopného systému a řádné proškolení obsluhy, zabezpečení záručního a pozáručního servisu a mnohem, mnohem více…

NÁVRH ŘEŠENÍ
Návrh řešení je prvním krokem k realizaci celé zakázky. Naším prioritním cílem je navrhnout celý systém tak, aby opravdu optimálně fungoval a přinesl Vám to, co od něj skutečně očekáváte.

Na první schůzce si vzájemně vydefinujeme, co chcete Vy a co jsme schopni udělat my. Provedeme práce nezbytné pro návrh řešení a vypracování technických podkladů (zaměřené objektu, zjištění tepelných ztrát, technický návrh systému a zpracování orientačního rozpočtového listu). Toto je nezbytné pro sestavení a předložení reálné cenové nabídky.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Legislativní normy platné v současné době přesně vymezují, v jakých případech je vyžadování vypsání výběrového řízení. Pokud se bez něj realizace Vašeho záměru neobejde, jsme připraveni připravit toto výběrové řízení v souladu s platnou legislativou a co nejvíce zkrátit dobu potřebnou pro výběr dodavatele.

I v případě, že výběrové řízení pro Váš projekt není bezpodmínečně nutné a Vy se pouze chcete šířeji seznámit s celkovou nabídkou na trhu, rádi Vám připravíme veškeré podklady pro Vaše konečné rozhodnutí. Pomůžeme Vám vybrat nejvhodnější dodavatele materiálu, prací a servisních služeb tak, abyste ušetřili co největší objem peněz a ztratili co nejméně času.

ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Po zpracování ideového návrhu řešení a zpracování všech podkladů nutných pro konečné rozhodnutí přichází fáze zpracování nabídky. Zpracování cenové nabídky je pro naše zákazníky samozřejmě bezplatné.

Cenová nabídka bude v rozpočtovém listu obsahovat přesný souhrn dodaného zboží, montážního materiálu, veškerých prací a dalších předpokládaných nákladů. Cenová nabídku musí investorovi dát reálný obraz celkových nákladů pro jeho finální rozhodnutí.

I když se snažíme zpracovat tuto nabídku co nejpřesněji, může se stát, že předpokládané náklady budou mírně překročeny díky vícepracím. S investorem vždy tyto nezbytné kroky konzultujeme a realizaci provádíme pouze s jeho souhlasem.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
V případech, kdy je požadováno zpracování projektové dokumentace (ať už pro legislativní schvalovací proces stavby nebo pro složitost systému), jsme připraveni Vám tuto službu poskytnout v co nejvyšší kvalitě. Naše společnost spolupracuje s týmem externích projektantů – specialistů, jejichž služby již dlouhodobě využíváme k naprosté spokojenosti.

Uvědomujeme si, že cena projektu ovlivňuje celkovou výši investice a proto se vždy snažíme najít co nejoptimálnější řešení, při kterém samozřejmě ale nesmí dojít k ovlivnění kvality plánovaného projektu.

PODKLADY PRO DOTACE
Dotace. Magické slovo, které vzbuzuje naděje stejně jako obavy. Snad každý by chtěl na nějaký ten dotační titul dosáhnout, ale zároveň si musí odpovědět i na nepříjemné otázky. Mám šance získat dotace i já? Na koho se mám obrátit? Pomůže mi někdo zpracovat tu ohromně složitou agentu? Má vůbec smysl obracet se na úředníky s prosbou o dotaci?

Má. Dotace jsou určeny pro každého z nás a není důvod, aby je využívala pouze hrstka jedinců, kteří v tom tzv. „umí chodit“. Jsme připraveni vybrat pro Vás vhodný dotační titul, ve spolupráci s našimi partnery za Vás nachystat tu „obrovskou hromadu papírů“ a celou žádost o dotaci nachystat „do mašliček“.

Neříkáme, že vždy všechno vyjde, ale kdo o nic nežádá, nic nedostane…

DODÁVKA MATERIÁLU
Projekt je hotov, cenová nabídka odsouhlasena, stavební povolení vydána – prostě můžeme začít. V cenové nabídce Vám vždy nabídneme odzkoušené a spolehlivé produkty vyráběné a dodávané našimi smluvními partnery. Jedná se především o české společnosti a jejich produkty. Podrobnosti naleznete v naší partnerské sekci. Samozřejmě jsme schopni dodat a namontovat i materiál, který navrhnete Vy a který dosud v naší nabídce není. Bližší podrobnosti s Vámi samozřejmě prodiskutujeme v rámci obchodních jednání.

Dodávku odsouhlaseného a našimi smluvními partnery dodaného materiálu na místo dovezeme a v případě dohody zajistíme i jeho složení na zem. V případě složité manipulace s materiálem (např. snesení kotle do suterénu budovy), zajistíme donesení až na místo.

Veškerý námi dodaný materiál splňuje veškeré požadavky dané normami a platnou legislativou.

MONTÁŽ A ZPROVOZNĚNÍ
Před zahájením montáže budete včas informováni o požadavku na stavební připravenost objektu – tzn. selsky řečeno, co musíte udělat Vy, než začneme my. Dohodneme se na časovém harmonogramu prací, nabízíme i montáž na klíč, zatímco Vy budete trávit dovolenou třeba u moře…

Samotnou montáž provádí naši certifikovaní pracovníci, ve výjimečných případech naši smluvní partneři. Montáž je prováděna v souladu s veškerými požadavky, ať výrobců, nebo s požadavky legislativními. Po skončení montáže vždy provádíme provozní zkoušku a celý systém tím připravíme na předání investorovi v plně zprovozněném stavu.

PŘEDÁNÍ SYSTÉMU
Namontovaný systém zprovozníme a předáme investorovi v plně funkčním stavu. O předání celého systému je vyhotoven předávací protokol, ve kterém jsou specifikovány podmínky převzetí. Součástí předávání je i spuštění certifikovaným pracovníkem (např. je-li požadováno výrobcem).

Další nedílnou součástí předání komplexu je zaškolení obsluhy a předání provozní dokumentace./span>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
Poskytování záručního a pozáručního servisu je naší společností považováno za velmi důležité. Obzvlášť u otopných systémů může nefunkčnost napáchat velmi mnoho škody a Vám připravit hodně nepříjemných chvil. Proto svým klientům poskytujeme servis sedm dní v týdnu, kdy vzniklé problémy řešíme co nejdříve vlastními prostředky nebo ve spolupráci s našimi smluvními partnery.

Po skončení záruky Vám naše služby nabízíme samozřejmě také a záleží jenom na Vás, pro jaký rozsah poskytovaných služeb se rozhodnete.

KLIENTSKÁ PODPORA
Ne vždy je ale nutné okamžitě vyjíždět k zásahu. Někdy stačí jenom si nechat poradit po telefonu a vzniklý nedostatek pak odstranit sám. My se k našim klientům nikdy neobracíme zády a jsme tu proto, abychom Vám byli vždy nápomocni, pokud naši pomoc budete potřebovat.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nebo pokud budete chtít obnovit nebo rozšířit Váš otopný systém, obraťte se s důvěrou na naše odborníky.

Jsme tu pro Vás…

 

 

Novinky

Stavební veletrhy BRNO

Navštivte nás na našem stánku v rámci Stavebních veletrhů v Brně a zeptejte se nás na cokoliv ohledně Vašeho otopného systému. Chc...

Volná vstupenka na veletrh

Stavíte, renovujete otopný systém, uvažujete o tepelném čerpadle? Napište si o volnou vstupenku na veletrh Stavotech - Moderní dům...

Nová zelená úsporám 2013

"14. června 2013: Nový program Ministerstva životního prostředí nabídne na snížení energetické náročnosti domů víc než jednu mil...

Více novinek